SENIORENFORUM - Standpunten

Vlaams geld in Vlaamse handen.
Ook met de N-VA moest de Vlaming blijven betalen voor bodemloze Waalse putten. Elke Vlaming betaalt jaarlijks 2.000 euro aan Wallonië. Onze zuiderburen krijgen hierdoor trouwens niet de minste prikkel om uit het dal te klimmen. Het Vlaams Belang wil de miljarden transfers stoppen door de volledige splitsing van de Belgische sociale zekerheid en fiscaliteit.

Terwijl het gemiddelde pensioen 1.200 euro bedraagt loopt de kostprijs van een asielzoeker op tot 2.255 euro per maand. Meer dan de helft van de niet-Europese vreemdelingen leeft van een uitkering en 1 op 3 sociale woningen wordt bewoond door niet-Belgen. Vlaanderen moet stoppen met het OCMW van de wereld te spelen. Wij willen opnieuw baas zijn over onze eigen centen , onze eigen grenzen en onze eigen toekomst.

Eerst onze mensen
Een torenhoge staatsschuld, een record aantal mensen die de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen en een immigratiepoort die wagenwijd open staat. Dat is het resultaat van 5 jaar regering Michel. het Vlaams Belang wil het belang van onze mensen voorop stellen. Wij willen niet besparen op de sociale zekerheid van de Vlamingen maar wel op immigratie, de transfers naar Wallonië en het belgisch politiek systeem.

Verhoog onze koopkracht
De electriciteitsfactuur is een belastingsbrief geworden. Water, gas, brandstof ... Alles wordt duurder. Energie is een basisvoorziening. Het Vlaams Belang wil dan ook de btw op energie verlagen van 21 tot 6 %.

Stop islamisering
De groeiende aanwezigheid van de Islam en het toenemend moslimfanatisme vormen een bedreiging voor onze samenleving en onze Europese verworvenheden. De erkenning van de Islam moet daarom worden ingetrokken en de subsidiëring gestopt. Er moet ook een verbod komen op de buitenlandse financiering van moskeeën en er moet een hoofddoekenverbod komen in het onderwijs en voor het overheidspersoneel.

Bescherm onze cultuur
Onze samenleving kreunt onder de massale immigratie. Sinds Francken aan het roer staat, kwamen bijna een half miljoen migranten naar pns land. Dat zorgt voor enorme problemen op het vlak van huisvesting, mobiliteit, onderwijs en criminaliteit. Om nog maar te zwijgen over de samenlevingsconflicten die er het gevolg van zijn.
Daarom pleit het Vlaams Belang vooreen vestigingsstop voor niet-Europese vreemdelingen.

Een hart voor onze denioren
In ruil voor de hoogste belastingen ontvangen onze senioren de laagste pensioenen van Europa. Vreemdelingen die nooit iets hebben bijgedragen, kunnen vanaf dag 1 wel onbeperkt genieten van onze sociale verzieningen. Daarom eisen wij voor een immigratiestop.
Ook de pijnlijke kloof tussen het gemiddeld pensioen en de gemiddelde rusthuisfactuur moet worden aangepakt. Het Vlaams Belang pleit daarom voor een maximumfactuur in de rust- en verzorgingstehuizen. De rusthuisfactuur maag nooit hoger zijn dan het wettelijk pensioen. Punt!

Vlaanderen ons land
Vlamingen moeten zich thuis kunnen voelen in hun eigen streek. Het behoud van het Vlaams karakter van onze streek is dan ook zeer belangrijk. Het Nederlands moet in Vlaanderen niet alleen de bestuurs-, onderwijs- en cultuurtaal zijn, maar moet in onze steden en gemeenten ook de omgangstaal blijven. In het straatbeeld moeten Nederlandstalige reclameopschriften gebruikt worden.

Criminaliteit: een kordate aanpak
Het Vlaams belang komt op voor een harde aanpak van de misdaad. Het recht op vrijheid is voor het Vlaams Belang een fundamenteel recht dat door de overheid moet bewaard worden. Onze partij wil daarom een zichtbare aanwezigheid van wijkagenten op straat. Dit maakt de politie meer aanspreekbaar en verbetert de samenerking tussen inwoners en politie. Het Vlaams Belang is zeker ook voorstander van de inzet van camera's in geval van overlast. Camera's mogen politie niet vervangen, maar kunnen wel bijdragen tot de opheldering van misdrijven.

Deel deze pagina