HOOFDPAGINA  -  Activiteitenr

Een hart voor onze mensen

We beperken onze strijd voor betaalbare energie niet tot tussenkomsten in het parlement. Het Vlaams Belang komt ook onder de mensen. Zo gaan we in november in heel het land terug marktacties organiseren met de verkoop van soep voor het goede doel. Solidariteit met onze mensen doen we niet enkel met het woord maar zeker ook met de daad.
Meer dan 300 vrijwilligers, meer dan 20 persartikelen, meer dan 3.000 tassen soep, van 68 gemeente naar 115 ! Voor de provincie Antwerpen zijn dat

ma 7/11 Heist o/d Berg, di 8/11 Duffel,  woe 9/11 Mortsel, do 10/11 Brecht,  vrij 11/11 Aartselaar, zo 13/11 Olen, ma 14/11 Bornem & Hoboken, di 15/11 Laakdal & Merksem, woe 16/11Beerse, do 17/11 Kapellen, za 19/11 Deurne & Schoten, zo 20/11 Herentals,ma 21/11 Rijkevorsel, di 22/11 Mol, woe 23/11Westerlo, do 24/11 Boom, vrij 25/11 Wijnegem, za 26/11 Kalmthout & Lier, ma 28/11 Brasschaat, woe 30/11 Ekeren & Berlaar, Do 01/12 Grobbendonk, Vr 02/12 Be-Za-Li, Za 03/12 Turnhout, Di 06/12 Zoersel.

De opbrengst gaat naar 5 goede doelen
WV Middelkind is een vzw die, met respect voor het kind en zijn gezin, actief de strijd inzet tegen kinderarmoede.
OV Broeders van liefde – Ebergiste • Met het project “IEDEREEN TEGEN KANSARMOEDE - NIEMAND DIGITAAL BEPERKT” proberen de broeders van liefde de digitale kloof voor personen met een licht tot matige verstandelijke beperking te verkleinen om zo hun leermogelijkheden en integratiekansen verhogen.
A Feestvarken VZW • Voor en samen met mensen met een kwetsbaarheid bindt FEESTvarken vzw de strijd aan tegen armoede in België. Dit doen ze onder andere door kinderen in armoede een fijne verjaardag te bezorgen.
VB  MPC Sint-Franciscus • Het Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus is een dienstverleningscentrum voor minderjarigen én meerderjarigen met een verstandelijke beperking. Enkele maanden geleden werd het centrum getroffen door een zware brand.
LI  VZW  Broodnodig is het verminderen van het aantal lege brooddozen in Limburg, prioriteit. Zij doen dit op een respectvolle manier, zonder de integriteit van het kind en zijn/haar omgeving aan te tasten.

ACTIVITEITEN ANTWERPEN REGIO ZUID

Dinsdag 4 oktober BOECHOUT

Stand op jaarmarkt 8.00 uur Omgeving O.L.V.-plein
Org. Vlaams Belang Boechout. Inl. Wally Liekens, 0468 205 040 wally.liekens@vlaamsbelang.org

Zaterdag 5 November SCHELLE

.Beenhammetjes Festijn 11uur in Zaal PC De Mikman, Tolhuisstraat 14
Org.: Vlaams Belang Schelle, Inl.: Danny De Herdt, 0476 54 66 70, danny.deherdt.edelweiss@gmail.com.
Inschrijven verplicht, uiterlijk tegen 20 oktober Aanvang 11 u. Beenham met warme groentjes 19€ Kalkoen met warme groentje 19€ Vegetarische schotel 19€ Kindermenu 9€ Tombola met mooie prijzen, storten kan op rekeningnummer BE94 7506 5694 7214 Inlichtingen Leo Haucourt, 0475 565 957, leohaucourt@gmail.com

Maandag 7 November NIEL

Stand op jaarmarkt, vanaf 8uur Schuttershofstraat.
Org.: Vlaams Belang Niel, Inl.: Caterina Carrozzo, 0474 46 14 54, caterina.carrozzo@vlaamsbelang.org

Zaterdag 12 november NIEL

- “VBJ Niel geeft een gratis vat “ 20.00 uur café de Bierkuip , Edward Claessenslaan 103 te Niel.

Zondag 27 november Mortsel

ontbijtgesprek met Tom Van Grieken 10.00 uur Zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26, Mortsel, Antwerpen 2640
Ontbijtbuffet inclusief glaasje cava 12.5€ per persoon
Org. Vlaams Belang Mortsel, Inl. Jan Thomas, 0495 459 844 vanaf 8u

Activiteiten Provincie Antwerpen


Zaterdag november  LET OP: GEWIJZIGDE DATUM
SCHELLE – Beenhammetjesfestijn – Zaal PMC De Mikman Gastspreker Ellen Samyn – inschrijven verplicht, uiterlijk tegen 20 oktober Aanvang 11 u. Beenham met warme groentjes 19€ Kalkoen met warme groentje 19€ Vegetarische schotel 19€ Kindermenu 9€ Tombola met mooie prijzen, storten kan op rekeningnummer BE94 7506 5694 7214 Inlichtingen Leo Haucourt, 0475 565 957, leohaucourt@gmail.com

Zaterdag 26 november
DUFFEL Muziek Quiz om 19u00 Waar ? : Vlaams Huis De Klokke , Klokkestraat 85 Duffel 2570 Deelname 5€/persoon Max 4 personen/team Inschrijven verplicht via : 0497/468175 (yolanda) ( iedere deelnemer wint een prijs ! ) Organisatie SF Neteland

INLICHTINGEN: Karin Møller Provinciaal medewerker Antwerpen 0032/0476 297 497 0032/ 015 41 18 48 Karin.moller@vlaamsbelang.org antwerpen@vlaamsbelang.org

Gemeenteraad

Het bestuur komt één week vóór de maandelijkse zitting van de gemeenteraad bijeen om te reageren op bepaalde agendapunten die ons aanbelangen. Dit stelt ons in staat om gezamenlijk onze opmerkingen of vragen door te geven aan Mike Schuurmans, onze verkozene in de raad.

Zitting van maandag 27 juni

Mike Schuurmans, Vlaams Belang, stemde TEGEN het agandapunt betreffende de verkaveling van Buerstedelei 35. Deze is onlosmakend verbonden met een project waarbij maar liefst 26 wooneheden (waarvan een heel deel appartementen op meerdere bouwlagen) zal worden neegezet in een wijk die dat niet aankan. Bovendien heeft die wijk honderden bezwaarschriften ingediend.
Luisteren naar de mensen en naar de wijk is de boodschap die ik duidelijk heb meegegeven aan het gemeentebestuur.

Zitting maandag 20 december 2021

Vraag van Mike Schuurmans over veiligheid Kapellestraat door slechte riolering.

Gemeenteraadslid Mike Schuurmans (VB) heeft op de zitting van maandag 20 december bij hoogdringendheid een punt aan de dagorde laten toevoegen. Hij interpelleerde het schepencollege over de veiligheid van de Kapellestraat die door nieuwe verzakkingen voor de zoveelste keer moest worden opengelegd.

De riolering in de Kapellestraat baart de bewoners en ook de gemeenteraadsleden al lang zorgen. Een heraanleg is wel voorzien maar zal uiteindelijk pas het begin van volgende legislatuur worden uitgevoerd. Het gemeentebestuur geeft als reden van het uitstel aan dat na de A12-problemen in 2019 en de coronapandemie sinds 2020, een groot openbaar werk voor de meeste middenstanders in de dorpskern de doodsteek zou zijn.

Deze week was het nog maar eens prijs en werd het wegdek op twee plaatsen waar nieuwe verzakkingen merkbaar waren, opengelegd. “Het lijkt me nodig om in deze straat een grondige herstelling van de riolering uit te voeren”, argumenteerde Schuurmans. “Nu wordt het doorgaand verkeer te pas en te onpas voor oplapwerken afgesloten. Ik vraag me trouwens af of een en ander met die oude, gemetste riolering nog wel veilig is.

Schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA) antwoordde dat cameraonderzoek uitwees dat de staat van de afvoerbuizen nog voldoende goed is en dat van enig gevaar met de oude riolering geen sprake is. “De beelden toonden wel aan dat zand in de buizen sijpelde”, zegt de schepen. “De oorzaak daarvan was niet meteen op de camerabeelden te zien, waardoor we de weg op die plaatsen lieten openleggen om de eigenlijke oorzaak te vinden.” “Uiteindelijk bleek dat de combinatie van het verkeer en een nieuwe huisaansluiting de oorzaak was. Daardoor raakte de dunne onderfundering beschadigd waardoor de klinkers van de rijweg los kwamen te liggen en de verzakkingen optraden. Er wordt nu een nieuwe onderlaag gelegd met daarop een extra asfaltlaagje . Hierdoor is de straat terug in orde tot wanneer de definitieve herstelling aanvangt.”

Zitting van maandag 17 februari 2020

De ruil tussen een stuk grond van 4043 m2 ter waarde van €24.000, gelegen in het park Solhof en eigendom van de gemeente en een weide van 16.000 m2 ter waarde van €308.000 in privé bezit, aanpalend aan het sportterrein staat ter goedkeuring op de agenda. De gemeente verwerft zonder kosten een groot stuk weide waarop het nieuwe natuurspeelplein wordt aangelegd. Wij zullen vragen hoe het komt dat de werken aan die speeltuin al een tijdlang aan de gang zijn nog vòòr de ruil een feit is. De ruil is buiten proportie, weliswaar ten voordele van de gemeente, maar wij zullen waken over de  bos&park bestemming van het ingeruilde stuk dat bos&park moet blijven.
De muziekacademie gaat zich loskoppelen van Antwerpen-Wilrijk en samen gaan met die van Hemiksem, Schelle en Niel.

Verder zal gevraagd worden een stappenplan op te stellen aangaande de verplichting vòòr 2036 alle aanwezige vervuilde gronden te saneren  en over de bestemming van een speeltuintje aan de Ysselaarlaan dat dreigt ingepalmd te worden door een parking voor 200 auto's met een ontoelaatbare verkeersdrukte  als gevolg.

Tenslotte zal een schriftelijke vraag gesteld worden voor meer klaarheid inzake de onkostenvergoedingen van de mandatarissen.

Zitting 16 december 2019

Globale Begroting -

Computers Het belangrijkste agendapunt is de goedkeuring van de globale begroting. Deze wijkt niet veel af van die van de vorige jaren en kent een licht overschot van €200.000. Globaal gezien kunnen wij deze begroting mee goedkeuren. Op het punt "vervangen van alle computers in de gemeentelijke lokalen door installatie van een up-to-date en efficiënter netwerk" zal onze verkozene vragen of er nagedacht is over wat er met deze tientallen computers zal gebeuren (eventueel schenken aan een goed doel). Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) Wij zullen de gemeente vragen het SAVE CHARTER, opgericht door OUDERS van Verongelukte Kinderen, te ondertekenen. Veel gemeenten hebben dit reeds gedaan en Aartselaar kan niet achterblijven. In dit charter verbindt de gemeente zich ertoe stelselmatig maatregelen te nemen om de veiligheid van de kinderen in het verkeer zo optimaal mogelijk te verzekeren.

Zitting maandag 18 november 2019

Parkeerproblemen in de Guido Gezellestraat. De Guido Gezellestraat is pas recent weer opengegaan na de rioleringswerken van Aquafin, maar volgens oppositiepartij Vlaams Belang is er nu een ander probleem naar boven gekomen: het tekort aan beschikbare parkeerplaatsen. Oppositieraadslid Mike Schuurmans (VB) kaartte de voorbije gemeenteraad de parkeerproblemen aan. “Inwoners van de nieuwe verkaveling in de De Cranelei gaan zich alsmaar meer in de Beukenhoflaan parkeren. Dat leidt op zijn beurt weer tot een probleem in de Guido Gezellestraat. Men gaat fout parkeren, met allerlei gevaarlijke situaties tot gevolg.” Klik HIER voor de volledige tussenkomst werd gepubliceerd in Het Laatste Nieuws. Speeltuin aan het zwembad Dat de speeltuin plaats zou moeten ruimen voor het nieuwe zwembad, was altijd al het plan. Maar oppositiepartij Vlaams Belang betreurt het dat de speeltuigen nu al zijn opgekraamd, zonder voorafgaande communicatie. “Tot ieders verbazing is de volledige speeltuin nu afgebroken en deels verplaatst. Geen enkel speeltuig is nog toegankelijk, terwijl er geen communicatie is geweest naar de gebruikers toe”, zegt Mike Schuurmans (VB). Klik HIER voor de volledige tussenkomst werd gepubliceerd in Het Laatste Nieuws.

Deel deze pagina