Deel deze pagina

De Debatclub nodigt u graag uit voor een debat over de omvolking van Vlaanderen tussen:

Filip Dewinter, Vlaams volksvertegenwoordiger en auteur van het boek Omvolking.

Dyab Abou Jahjah, Opiniemaker.

Moderator:Pieter Bauwens(Doorbraak)

Maandag 27 maart, 20u. – Hotel de Basiliek (Trooststraat 22, Edegem)
Inkom: 5 euro (studenten 3 euro)


Vanaf 18u heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan de receptie en het diner. Op voorhand inschrijven is hiervoor verplicht:info@debatclub.org– 0498/77 48 71 – 55 euro p.p. (inkom van 5 euro inbegrepen) over te maken op rekening van de Debatclub: BE20 7350 4124 1556.

Actief op Facebook? Nodig dan ook uw vrienden uit via dit medium.

Ook rechtstreeks te volgen via Youtube


Namens de grootste debatclub van Vlaanderen,

Hugo Broeckaert, Frans Crols

Het bestuur komt één week vóór de maandelijkse zitting van de gemeenteraad bijeen om te reageren op bepaalde agendapunten die ons aanbelangen. Dit stelt ons in staat om gezamenlijk onze opmerkingen of vragen door te geven aan Mike Schuurmans, onze verkozene in de raad.

Zitting van maandag 27 juni

Mike Schuurmans, Vlaams Belang, stemde TEGEN het agandapunt betreffende de verkaveling van Buerstedelei 35. Deze is onlosmakend verbonden met een project waarbij maar liefst 26 wooneheden (waarvan een heel deel appartementen op meerdere bouwlagen) zal worden neegezet in een wijk die dat niet aankan. Bovendien heeft die wijk honderden bezwaarschriften ingediend.
Luisteren naar de mensen en naar de wijk is de boodschap die ik duidelijk heb meegegeven aan het gemeentebestuur.

Zitting maandag 20 december 2021

Vraag van Mike Schuurmans over veiligheid Kapellestraat door slechte riolering.

Gemeenteraadslid Mike Schuurmans (VB) heeft op de zitting van maandag 20 december bij hoogdringendheid een punt aan de dagorde laten toevoegen. Hij interpelleerde het schepencollege over de veiligheid van de Kapellestraat die door nieuwe verzakkingen voor de zoveelste keer moest worden opengelegd.

De riolering in de Kapellestraat baart de bewoners en ook de gemeenteraadsleden al lang zorgen. Een heraanleg is wel voorzien maar zal uiteindelijk pas het begin van volgende legislatuur worden uitgevoerd. Het gemeentebestuur geeft als reden van het uitstel aan dat na de A12-problemen in 2019 en de coronapandemie sinds 2020, een groot openbaar werk voor de meeste middenstanders in de dorpskern de doodsteek zou zijn.

Deze week was het nog maar eens prijs en werd het wegdek op twee plaatsen waar nieuwe verzakkingen merkbaar waren, opengelegd. “Het lijkt me nodig om in deze straat een grondige herstelling van de riolering uit te voeren”, argumenteerde Schuurmans. “Nu wordt het doorgaand verkeer te pas en te onpas voor oplapwerken afgesloten. Ik vraag me trouwens af of een en ander met die oude, gemetste riolering nog wel veilig is.

Schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA) antwoordde dat cameraonderzoek uitwees dat de staat van de afvoerbuizen nog voldoende goed is en dat van enig gevaar met de oude riolering geen sprake is. “De beelden toonden wel aan dat zand in de buizen sijpelde”, zegt de schepen. “De oorzaak daarvan was niet meteen op de camerabeelden te zien, waardoor we de weg op die plaatsen lieten openleggen om de eigenlijke oorzaak te vinden.” “Uiteindelijk bleek dat de combinatie van het verkeer en een nieuwe huisaansluiting de oorzaak was. Daardoor raakte de dunne onderfundering beschadigd waardoor de klinkers van de rijweg los kwamen te liggen en de verzakkingen optraden. Er wordt nu een nieuwe onderlaag gelegd met daarop een extra asfaltlaagje . Hierdoor is de straat terug in orde tot wanneer de definitieve herstelling aanvangt.”

Zitting van maandag 17 februari 2020

De ruil tussen een stuk grond van 4043 m2 ter waarde van €24.000, gelegen in het park Solhof en eigendom van de gemeente en een weide van 16.000 m2 ter waarde van €308.000 in privé bezit, aanpalend aan het sportterrein staat ter goedkeuring op de agenda. De gemeente verwerft zonder kosten een groot stuk weide waarop het nieuwe natuurspeelplein wordt aangelegd. Wij zullen vragen hoe het komt dat de werken aan die speeltuin al een tijdlang aan de gang zijn nog vòòr de ruil een feit is. De ruil is buiten proportie, weliswaar ten voordele van de gemeente, maar wij zullen waken over de  bos&park bestemming van het ingeruilde stuk dat bos&park moet blijven.
De muziekacademie gaat zich loskoppelen van Antwerpen-Wilrijk en samen gaan met die van Hemiksem, Schelle en Niel.

Tenslotte zal een schriftelijke vraag gesteld worden voor meer klaarheid inzake de onkostenvergoedingen van de mandatarissen.

Verder zal gevraagd worden een stappenplan op te stellen aangaande de verplichting vòòr 2036 alle aanwezige vervuilde gronden te saneren  en over de bestemming van een speeltuintje aan de Ysselaarlaan dat dreigt ingepalmd te worden door een parking voor 200 auto's met een ontoelaatbare verkeersdrukte  als gevolg.Zitting 16 december 2019

Globale Begroting -

Computers Het belangrijkste agendapunt is de goedkeuring van de globale begroting. Deze wijkt niet veel af van die van de vorige jaren en kent een licht overschot van €200.000. Globaal gezien kunnen wij deze begroting mee goedkeuren. Op het punt "vervangen van alle computers in de gemeentelijke lokalen door installatie van een up-to-date en efficiënter netwerk" zal onze verkozene vragen of er nagedacht is over wat er met deze tientallen computers zal gebeuren (eventueel schenken aan een goed doel). Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) Wij zullen de gemeente vragen het SAVE CHARTER, opgericht door OUDERS van Verongelukte Kinderen, te ondertekenen. Veel gemeenten hebben dit reeds gedaan en Aartselaar kan niet achterblijven. In dit charter verbindt de gemeente zich ertoe stelselmatig maatregelen te nemen om de veiligheid van de kinderen in het verkeer zo optimaal mogelijk te verzekeren.

Zitting maandag 18 november 2019

HOOFDPAGINA  -  Activiteiten

Gemeenteraad

Parkeerproblemen in de Guido Gezellestraat. De Guido Gezellestraat is pas recent weer opengegaan na de rioleringswerken van Aquafin, maar volgens oppositiepartij Vlaams Belang is er nu een ander probleem naar boven gekomen: het tekort aan beschikbare parkeerplaatsen. Oppositieraadslid Mike Schuurmans (VB) kaartte de voorbije gemeenteraad de parkeerproblemen aan. “Inwoners van de nieuwe verkaveling in de De Cranelei gaan zich alsmaar meer in de Beukenhoflaan parkeren. Dat leidt op zijn beurt weer tot een probleem in de Guido Gezellestraat. Men gaat fout parkeren, met allerlei gevaarlijke situaties tot gevolg.” Klik HIER voor de volledige tussenkomst werd gepubliceerd in Het Laatste Nieuws. Speeltuin aan het zwembad Dat de speeltuin plaats zou moeten ruimen voor het nieuwe zwembad, was altijd al het plan. Maar oppositiepartij Vlaams Belang betreurt het dat de speeltuigen nu al zijn opgekraamd, zonder voorafgaande communicatie. “Tot ieders verbazing is de volledige speeltuin nu afgebroken en deels verplaatst. Geen enkel speeltuig is nog toegankelijk, terwijl er geen communicatie is geweest naar de gebruikers toe”, zegt Mike Schuurmans (VB). Klik HIER voor de volledige tussenkomst werd gepubliceerd in Het Laatste Nieuws.