CORONAMAATREGELEN 2021 SEMESTER 1COVID-19: Overlegcomité doet tussentijdse evaluatie en bevestigt bestaande regels

08.01.2021 Crisisbeheer

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag via videoconferentie in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. De situatie in ons land evolueert sinds enkele weken positief en is gunstiger dan in een hele reeks andere Europese landen.

Bericht van de Eerste Minister, Alexander De Croo

Het Overlegcomité stelt met name vast dat het aantal besmettingen langzaam daalt. Ondanks deze algemene dalende trend, stijgt het reproductiegetal opnieuw licht (Rt = 1,004). Ook de bezettingsgraad van intensieve zorgen blijft op een hoog niveau.

Het is volgens het Overlegcomité echter nog te vroeg om de eventuele impact van terugkerende reizigers, de voorbije feestdagen en de heropening van de scholen te evalueren.

Het Overlegcomité heeft daarom de volgende beslissingen genomen:

- Verplicht thuiswerk blijft aangehouden. Er komen meer controles op de werkplekken van werknemers die in quarantaine moeten zijn.

- Niet-essentiële reizen blijven ten zeerste afgeraden. Er komen meer controles op het naleven van testing en de verplichte quarantaine na een niet-essentiële reis. Ook de controles van het terugkerend reisverkeer over de weg zullen worden opgedreven. De huidige regels voor reizen zullen gelden tot zeker na de Krokusvakantie.

- Sneller vaccineren. Het Overlegcomité vraagt de Taskforce Vaccinatie om het vaccineren te versnellen en efficiënter te maken. Het nieuws over de verdubbeling van de Europese aankoop van vaccins van Pfizer en BioNTech is in dat kader van bijzonder belang.

- Meer testen. De ministers van Volksgezondheid en de Taskforce Testing krijgen de opdracht om binnen de huidige testcapaciteit het aantal PCR-testen en antigeentesten op te voeren.

- Waakzaamheid in het onderwijs. Extra aandacht moet gaan naar het respecteren van de sanitaire maatregelen en het respecteren van de quarantaine van schoolgaande jongeren, in het bijzonder voor schoolgaande jongeren uit onze buurlanden die een minder gunstige epidemiologische situatie kennen.

Noodzaak aan perspectief

Het Overlegcomité begrijpt de bijzonder precaire positie waarin zelfstandigen en ondernemers zitten die nu al maandenlang hun zaak moeten gesloten houden. Om de heropening voor alle sectoren zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen laten gebeuren, vraagt het Overlegcomité aan de expertencommissie (GEMS) een tijdpad uit te tekenen voor de heropening en aan te geven waar verstrengde protocollen en bijkomende sanitaire maatregelen nodig zijn.

Aan het Covid-19-Commissariaat wordt gevraagd om concrete voorstellen over te maken om de motivatie van de bevolking tijdens deze moeilijke periode te ondersteunen.

Het Overlegcomité zal opnieuw vergaderen op 22 januari 2021. Op dat moment kan de impact van de feestdagen en terugkerende reizigers beter geëvalueerd worden.

***

COVIT 19 : Overlegcomité beslist tijdelijk reisverbod en uitbreiding isolatie

22-01-2021

Bericht van de Eerste Minister, Alexander De Croo

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan beslist het Overlegcomité om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België.

 1. Beperking van het internationale reisverkeer

Beperking niet-essentiële reizen

- Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

- Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

- Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Een overzicht van de reizen die worden toegelaten leest u op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-tijdelijk-reisverbod-en-uitbreiding-isolatie

Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika

- Vanaf maandag 25 januari zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

Dubbele test bij binnenkomst

Het Overlegcomité wenst dat elke niet-resident die naar België reist, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest wordt. Dit kan met een PCR-test of een snelle antigeentest. Het Overlegcomité vraagt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Taskforce Testing en het COVID-commissariaat dit te concreet te maken.

 1. Verlengde isolatie

Mensen die positief testen op COVID-19 zullen zich voortaan gedurende tien dagen moeten isoleren. Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.

 1. Perspectief voor niet-medische contactberoepen

In de huidige stand van de epidemie is een heropening van de niet-medische contactberoepen nog niet aangewezen. Een opening is ten vroegste mogelijk vanaf 13 februari, op voorwaarde dat de epidemiologische situatie verder gunstig evolueert. Het Overlegcomité zal deze situatie op 5 februari evalueren.

Een opening van de niet-medische contactberoepen kan bovendien enkel in geval van het strikt respecteren van de bestaande protocollen, aangevuld met een reeks extra maatregelen, zoals de verplichting van het maken van een afspraak, verplichte registratie, de klanten die buiten moeten wachten en de ramen en deuren die te allen tijde open moeten zijn.

 

5/2/2021 Heropening kappers vanaf zaterdag 13 februari

Bericht van de Eerste Minister, Alexander De Croo

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Het Overlegcomité heeft beslist dat de kappers vanaf 13 februari onder zeer strikte omstandigheden kunnen heropenen, ook buitenactiviteiten in dierenparken zijn vanaf dan toegelaten.

De coronasituatie in ons land levert vandaag een gemengd beeld. Het aantal besmettingen toont sinds december een stabiele evolutie. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens daalt licht. Intussen blijft het nodig om de verdere verspreiding van besmettelijke virusvarianten tegen te gaan. Daarom blijft uiterste voorzichtigheid geboden.

Het Overlegcomité erkent echter ook dat lichaamsverzorging een onmiskenbare bijdrage levert tot een beter maatschappelijk en mentaal welzijn. Daarom komt er een gefaseerde heropening van de niet-medische contactberoepen. Kappers kunnen hun activiteiten hervatten vanaf zaterdag 13 februari. Andere niet-medische contactberoepen, zoals bijvoorbeeld schoonheids-, massage- en nagelsalons, kunnen vanaf 1 maart opnieuw aan de slag.

Zeer strikte voorwaarden

De heropening van de niet-medische contactberoepen is gekoppeld aan zeer strikte voorwaarden en aangescherpte protocollen. Deze bevatten onder meer:

- Wachttijd van 10 minuten tussen twee behandelingen, voldoende voor de reiniging en desinfectie van de behandelingsruimte

- Verplichting om te werken op afspraak

- Klanten moeten buiten wachten

- Voorzien van voldoende ventilatie, bijvoorbeeld ramen en deuren open

- Dienstverlening aan huis blijft verboden

Buitenactiviteiten in dierenparken

Dierentuinen mogen vanaf 13 februari openen en dit volgens dezelfde regels als de natuurparken. Dat betekent onder meer dat enkel buitenactiviteiten zijn toegelaten en er strikte toegangscontrole plaatsvindt.

Vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings

Het Overlegcomité nam tevens akte van het arrest van de Raad van State van 2 februari betreffende de vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings. Zij zullen conform het arrest vanaf 8 februari hun activiteiten mogen heropenen onder dezelfde beperkende voorwaarden als andere logiesvormen. Dit betekent onder meer dat zij hun restaurants, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten gesloten moeten houden.

Immo

Het Overlegcomité bevestigde haar vroegere beslissing om vanaf 13 februari huisbezoeken toe te laten in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaars.

***

5 MAART 2021 Bericht van de Eerste Minister, Alexander De Croo

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Het Overlegcomité oordeelt dat voorzichtigheid geboden blijft en wil in een eerste stap vooral voorrang geven aan onderwijs, jongeren en buitenactiviteiten.

Activiteiten in openlucht hebben een beduidend lager virologisch risico. Mensen in iets grotere groep buiten laten bewegen stimuleert ook de verbondenheid tussen mensen – een basisbehoefte die door de pandemie sterk onder druk staat. In het bijzonder voor de jongeren is dit belangrijk.

Meer mensen buiten

Vanaf 8 maart kan men elkaar met 10 personen buiten ontmoeten. Het blijft daarbij belangrijk om 1,5 meter afstand te houden.

Begrafenissen

Vanaf 8 maart kan men op een begrafenis of uitvaart binnen afscheid nemen met maximaal 50 personen en maximum 1 persoon per 10 vierkante meter.

Prioriteit voor jongeren en het onderwijs

-Vanaf 8 maart zijn georganiseerde buitenactiviteiten (sport en andere) toegelaten: voor kinderen (-13 jaar) met max. 10 binnen of 25 buiten; voor jongeren (-19 jaar) met max. 10 buiten. Het publiek bij sporttrainingen wordt beperkt tot één persoon per kind.

-Vanaf 15 maart zijn in het lager en middelbaar onderwijs extra muros schoolactiviteiten van maximaal 1 dag opnieuw toegelaten.

-Vanaf 15 maart is voor kwetsbare groepen in het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs voltijds contactonderwijs toegelaten. Vanaf 15 maart is in het hoger onderwijs maximaal 20% contactonderwijs toegelaten.

Daarnaast zal het MB ook toelaten dat vanaf 8 maart fotografen mensen mogen ontvangen (maximaal 1 consument per 10 vierkante meter, wonend onder hetzelfde dak. Ook de opening van privé-sauna’s wordt voorzien, voor gebruik door personen die onder hezelfde dak wonen. Jacuzzi's, stoomcabines en hammams zijn daarbij niet toegankelijk.

***

19 MAART 2021 Overlegcomité pauzeert buitenplan en vraagt maatregelen onderwijs

Bericht van de Eerste Minister, Alexander De Croo

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een reeks beslissingen genomen.

 1. Buitenplan uitgesteld

Het buitenplan wordt voorlopig uitgesteld, met uitzondering van jeugdactiviteiten (jongeren tot en met 18 jaar) voor maximum 10 personen, buitenactiviteiten zonder overnachting. Voor kinderen onder de 12 jaar vinden de activiteiten bij voorkeur buiten.

 1. Maatregelen in het onderwijs

Het Overlegcomité vraagt aan de ministers van Onderwijs om tegen maandag 22 maart een gedetailleerd en doortastend plan voor te leggen om het aantal besmettingen en clusters in de scholen zo snel mogelijk te beperken.

Het Overlegcomité heeft ook beslist:

- de mogelijkheid voor de tweede graad van het secundair onderwijs om vanaf 29 maart voltijds contactonderwijs te hebben, uit te stellen tot na de Paasvakantie.

- het dragen van een mondmasker op school te verplichten voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs vanaf uiterlijk woensdag 24 maart.

- voltijds contactonderwijs in het middelbaar onderwijs pas mogelijk te maken na de Paasvakantie, vanaf 19 april. voltijds contactonderwijs moet gepaard gaan met de uitrol van het repititief screenen van leerkrachten en, in een tweede fase, van leerlingen.

 1. Antigeentesten voor niet-telewerkers in risicogevoelige sectoren

Vanaf maandag 22 maart zullen antigeentesten worden ingezet in risicogevoelige sectoren waar geen telewerk mogelijk is.

 1. Beperkingen in treinen

Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, met uitzondering van kinderen beneden de 12 jaar.

Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

- het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,

- de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,

- het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten, de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.

Het Ministerieel Besluit wordt verlengd tot en met 30 april, met uitzondering van het verbod op niet-essentiële reizen dat wordt verlengd tot 18 april onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot handhaving van verplichte testing en quarantaine van reizigers.

***

COVIT-19 - Overlegcomité beslist breed afkoelingspakket

Bericht van de Eerste Minister, Alexander De Croo

 1. Samenkomsten buiten maximaal 4 personen

De groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt beperkt tot maximaal vier. Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen.

 1. Niet-essentiële winkels op afspraak

Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.

Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt.

Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak.

 

 1. Sluiting niet-medische contactberoepen

De niet-medische contactberoepen moeten sluiten. Dit betreft onder meer:

- de schoonheidssalons;

- de niet-medische pedicurezaken;

- de nagelsalons;

- de massagesalons;

- de kapperszaken en barbiers;

- de tatoeage- en piercingsalons.

 1. Jeugd en onderwijs

De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Kleuterscholen blijven open. Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.

Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.

Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijk in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

 1. Striktere controles op telewerk

De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt.

Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.

 1. Niet-essentiële reizen blijven verboden

Niet-essentiële reizen tijdens de paasvakantie blijven verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd.

 1. Betogingen

Het aantal deelnemers voor statische manifestaties op de openbare weg is beperkt tot 50.

 1. Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

- het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,

de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,

het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,

de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.Het Ministerieel Besluit geldt tot en met 25 april.

***

24 april 2021 Overlegcomité bepaalt regels buitenterrassen

Bericht van de Eerste Minister, Alexander De Croo

 

 1. Bevestiging einde Paaspauze (buitenbubbel, winkels en contactberoepen)

Het Overlegcomité herbevestigt het einde van de Paaspauze op 26 april. Dit wil zeggen dat mensen vanaf maandag mensen in groepen van 10 elkaar buiten mogen ontmoeten.

Ook winkeliers mogen vanaf maandag opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – heropenen onder de verstrengde protocollen.

 1. Terrassen

Zo werden de voorwaarden van de terrasopening als volgt vastgelegd:

 • Maximaal 4 personen aan één tafel (of mensen van hetzelfde huishouden)
 • Minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen
 • Enkel zitplaatsen aan tafel • Mondmasker verplicht voor personeel en klanten in zoverre ze niet aan tafel zitten
 • Bediening aan de bar is niet toegestaan
 • De klant mag de binnenruimte occasioneel en kort betreden voor de sanitaire voorzieningen, het terras te betreden of te betalen.
 • De openingsuren zijn beperkt van 08u00 tot 22u00
 1. Evenementen

Het Overlegcomité bevestigde ook de eerdere beslissingen voor de cultuur en eventementensector voor de maand mei. Hieronder vallen grote evenementen zoals culturele en andere voorstellingen, wedstrijden en handelsbeurzen.

Dat betekent dat in de maand mei buitenactiviteiten tot 50 personen zijn toegelaten. Ook zullen indoor een reeks testevenementen worden georganiseerd.

In de maand juni zijn buitenactiviteiten mogelijk tot 200 personen. Voor binnen geldt een maximale zaalbezetting van 75% van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), met een plafond van eveneens 200 personen.

Evenementen binnen en buiten moeten steeds plaatsvinden met mondmasker en op de gepaste sociale afstand. Bij evenementen binnen moeten mensen ook steeds zitten.

 1. Jeugd- en clubactiviteiten

Het Overlegcomité herbevestigt dat vanaf 8 mei activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) met maximaal 25 personen buiten mogelijk worden en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen met maximaal 10 binnen.

Vanaf 25 juni zijn binnen- en buitenactiviteiten mogelijk in georganiseerd verband tot maximaal 50 personen. Voor jeugdkampen worden overnachting vanaf die datum ook mogelijk. Ook kermissen en niet-professionele brocante- en rommelmarkten worden mogelijk vanaf juni.

 1. Belang van vaccinatie en persoonlijke verantwoordelijkheid

De stapsgewijze heropening van de economie en de hervatting van het sociale leven gebeurt op het tempo van de vaccinatiecampagne. Daarom roept het Overlegcomité iedereen op zich te laten vaccineren. Wanneer u een uitnodiging krijgt, ga daar dan meteen op in. Dit is niet alleen een ticket voor uzelf naar de vrijheid, maar voor ons allemaal.

Het lossen van de regels gebeurt stap voor stap. Meer vrijheid betekent ook meer individuele verantwoordelijkheid. Door het de komende dagen en weken veilig te houden, kunnen we een mooie zomer tegemoet gaan.

***

11 MEI 2021 Zomerplan: in vier stappen naar normaler leven

Bericht van de Eerste Minister, Alexander De Croo

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist over een breed Zomerplan. Dit plan maakt in vier stappen de terugkeer naar een normaler leven mogelijk.

Als het aantal ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen blijft evolueren in de richting van maximaal 500, én indien de vaccinatiecampagne volgens plan loopt, voorziet het Zomerplan vier belangrijke stappen.

Stap 1. Vanaf 9 juni 2021

Indien 8 op 10 kwetsbare mensen (65-plussers en alle volwassenen met onderliggende aandoening) beschermd zijn met een richtdrempel van 500 bezette COVID-bedden op intensieve zorg.

- Ieder gezin kan 4 personen binnen ontvangen (kinderen niet meegeteld)

- Telewerk blijft verplicht, met 1 terugkeermoment per week. Er zijn nooit meer dan 20% van de werknemers tegelijk aanwezig (of max. 5 in kmo’s met minder dan 10 werknemers). Testing wordt ten zeerste aanbevolen. - De horeca heropent binnen tussen 8.00 uur en 22.00 uur, tot 4 personen per tafel of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.

Het sluitingsuur voor de horeca buiten gaat van 22.00 uur naar 23.30 uur. De tafelregels blijven behouden: 4 personen of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.

De regels voor horeca binnen en buiten zullen tijdens de zomermaanden verder evolueren. Het Overlegcomité zal de regels vastleggen.

- Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan.

° Binnen: tot 200 personen of 75% van de zaalcapaciteit zittend, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.

° Buiten: tot 400 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.

- Niet-professionele sporten tot 50 personen binnen en 100 personen buiten (met uitzondering voor contactsporten).

- Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 50 personen, zonder overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

- Feesten en recepties tot 50 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.

- Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 100 personen binnen en 200 personen buiten. Indien er een zaalcapaciteit is volgens CIRM, gelden de regels van evenementen.

- Kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten zijn opnieuw mogelijk. Organisatie zoals de markten.

- Fitness heropent met ventilatieprotocollen en verplicht gebruik van luchtkwaliteitsmeter op zichtbare plaats.

- Publieke sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines, hammams en mogen opnieuw openen.

- Bioscopen, bowling, speelautomatenhallen, casino’s, wedkantoren heropenen met ventilatieprotocollen. Net als binnenactiviteiten in natuurparken, dierentuinen, pretparken, binnenspeeltuinen, indoor recreatie, tropische zwembaden, casino’s, wedkantoren, speelautomatenhallen, onbemande zonnebanken en bowling.

- Huis-aan-huis verkoop is opnieuw toegelaten, net zoals de activiteiten van sekswerkers.

- Manifestaties en betogingen tot 100 personen, met vooraf overeengekomen parcours.

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

Stap 2. Vanaf 1 juli 2021

Indien 6 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg.

- Telewerk is niet langer verplicht, maar blijft wel aanbevolen, net als regelmatig testen.

- Geen beperkingen meer bij het winkelen.

- Niet-professioneel sporten zonder beperkingen.

- Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan

° Binnen: tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand van elkaar.

° Buiten: tot 2.500 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.

- Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 100 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

- Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 200 personen binnen of 400 personen buiten.

- Feesten en recepties tot 100 personen binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca.

Stap 3. Vanaf 30 juli 2021

Indien 7 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg

- Evenementen (bvb. culturele, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:

° Binnen: tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.

° Buiten: tot 5.000 personen. Vanaf 13 augustus zijn massa- evenementen buiten toegelaten bij voorleggen van bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test.

- Handelsbeurzen toegelaten, volgens regels andere bedrijven die goederen en diensten leveren.

- Feesten en recepties tot 250 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.

- Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 200 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

Stap 4. Vanaf 1 september 2021

 

Indien 7 op 10 volwassenen gevaccineerd zijn, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg gehaald

- Evenementen (culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:

° Binnen: nog te bepalen.

° Buiten: nog te bepalen.

 

Massa-evenementen (zowel binnen als buiten) zijn toegelaten bij het voorleggen van bewijs van vaccinatie of recente negatieve PCR-test.

° Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: zonder beperkingen. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

° Erediensten, huwelijken en begrafenissen zonder beperkingen.

° Feesten en recepties zonder beperkingen binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca.

° Markten, kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten en braderijen zonder beperkingen.

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

Belang van ventilatie en vaccinatie

Dit breed Zomerplan kan enkel onverkort worden uitgerold, als we controle in onze ziekenhuizen, en vooral op intensieve zorgen behouden. Daarom is het opvolgen van de basisregels van groot belang. Zeker ook door goed te ventileren.

Samen met veilige afstand houden en het dragen van een mondmasker is ventileren de beste manier om gezond te blijven

Zet zoveel mogelijk de ramen open: thuis, op school, op het werk. Het is een kleine moeite, maar het redt mensenlevens.

Tot slot: laat u vaccineren.

Meer mensen die beschermd zijn door vaccinatie, betekent minder zorgen en vooral meer vrijheid

***

4 JUNI 2021 COVIT 19 Overlegcomité: vrij en veilig reizen tijdens de zomer

04.06.2021 Crisisbeheer Volksgezondheid

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen. Woensdag 9 juni aanstaande treedt ook de eerste stap van het Zomerplan in werking, met onder meer de opening van de horeca binnen en terugkeerdagen voor telewerkers.

Het Overlegcomité stelt vast dat het aantal coronapatiënten op intensieve zorg blijft dalen en zich ruim onder de richtdrempel van 500 bedden bevindt. Ook de vaccinatiecampagne is op tempo en intussen hebben meer dan acht op tien kwetsbaren (65-plussers en mensen met onderliggende aandoening) al twee weken hun eerste vaccindosis gekregen.

Bericht van de Eerste Minister, Alexander De Croo

1 Voorzichtig blijven

Het Overlegcomité bevestigt de doelstelling om de brede bevolking zoveel mogelijk te vaccineren. In afwachting blijft voorzichtigheid geboden. Zo duurt het tot drie weken na het toedienen van de dosis vooraleer het vaccin afdoende beschermt. Tijdens die periode kan men besmet raken, ernstig ziek worden en andere personen besmetten. Het respect van de gedragsregels, zoals het dragen van een mondmasker en het respecteren van de 1,5 meter regel, blijft daarom aangeraden.

2 Vrij en veilig reizen

Het Overlegcomité heeft ook de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Dat zal kunnen op basis van het Europees digitaal coronacertificaat.

Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld.

Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.

2.1 Terugkeer als inwoner na verblijf in het buitenland

2.1.1 Terugkeer uit groene of oranje zone: Geen verplichting tot quarantaine of test. Let wel: de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen.

2.1.2 Terugkeer uit rode zone:

- Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.

- Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.

2.1.3 Terugkeer uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”):

- Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.

- Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden.

2.2 Aankomst in België als niet-inwoner

2.2.1Aankomst vanuit groene of oranje zone: Geen verplichting tot test of quarantaine.

2.2.2 Aankomst vanuit rode zone:

- Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine.

- De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.

2.2.3 Aankomst van buiten de Europese Unie:

- Wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.

2.2.4 Aankomst na verblijf in zone met heel hoog risico (“variants of concern”):

- Er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in zone met heel hoog risico bevonden. Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden

2.3 vertrek naar het buitenland

Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen.

Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.

 

3 Twee gratis PCR-testen

Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid.

De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.

 

4 Openingsuur horeca

Het openingsuur in de horeca wordt vanaf 9 juni vervroegd van 8u ’s ochtends naar 5u ’s ochtends.

Verder beslist het Overlegcomité dat vanaf 9 juni ook het sluitingsuur voor zowel binnen als buiten op 23.30 uur wordt gebracht.

5 Testevenementen

Het Overlegcomité legt de goedkeuringsprocedure vast voor een dertigtal testevenementen in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus. Bedoeling is bijkomende kennis te verwerven over hoe veilig een evenement te organiseren, rekening houdend met beschikbare wetenschappelijke gegevens.

Er komen onder meer testevenementen rond het gebruik van het COVID Safe Ticket, luchtkwaliteit en crowd management.

6 Grootschalige evenementen

Het Overlegcomité verduidelijkt de voorwaarden voor grootschaligere evenementen vanaf 13 augustus. Voor deelnemers van deze evenementen is een volledige vaccinatie (+ 2 weken) of een recente PCR-test (< 72 uur) vereist. Ook bestaat de mogelijkheid om te voorzien in snelle antigeentesten ter plaatse.

Er geldt een plafond van maximaal 75.000 bezoekers.

7 Volgend Overlegcomité

Het volgend Overlegcomité is gepland voor 11 juni en zal onder meer betrekking hebben op de verdere invulling van het Zomerplan vanaf 1 juli.

8 Tot slot… 10 tips om veilig van de zomer te genieten

1 Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.

2 Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.

3 Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.

4 Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.

5 Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.

6 Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.

7 Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.

8 Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.

9 Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.

10 Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.

***

18.06.21 OVERLEGCOMITÉ. Vanaf 27 juni volgende stap Zomerplan

Crisisbeheer

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist om op 27 juni de volgende stap van het Zomerplan te activeren. Het Comité stelt vast dat het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames de voorbije zevendaagse periode tot minder dan 75 opnames per dag is geëvolueerd en dat het aantal ziekenhuisbedden ingenomen door coronapatiënten minder dan 1.000 bedraagt. De positiviteitsratio is gedurende diezelfde periode tot onder de 4% gedaald.

Volledige vaccinatie

Het Overlegcomité benadrukt het belang van volledige vaccinatie om zo goed mogelijk beschermd te zijn. De doelstelling blijft om zo vlug mogelijk zoveel mogelijk personen te vaccineren. Zolang volledige gevaccineerde personen en personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn elkaar blijven ontmoeten, blijft het respecteren van anderhalve meter afstand en het dragen van een mondmasker aangeraden.

27 juni 2021: nieuwe stap Zomerplan

De daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames laat vanaf 27 juni een nieuwe stap in het Zomerplan toe:

Sociale contacten: tot 8 personen binnen, exclusief leden van het eigen gezin en kinderen tot en met 12 jaar. Dit geldt ook voor gezinsvakanties in een toeristisch logies. Toeristische logies die meer dan 15 personen kunnen herbergen kennen geen beperkingen, mits geldende protocollen gerespecteerd worden.

Winkelen: geen beperking meer op het aantal mensen met wie je kan winkelen. Mondmasker blijft verplicht. ​

Horeca:

- Een maximum van 8 personen is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Een huishouden mag een tafel delen.

- Het verplichte sluitingsuur wordt verlaat naar 1.00 uur ’s nachts. Dit sluitingsuur geldt ook voor horeca-bezorging aan huis en nachtwinkels.

- Het gebruik van plexiglas is toegestaan op de terrassen als alternatief voor de 1,5-meter-regel tussen de tafelgezelschappen

- Cafésporten en kansspelen zijn toegelaten, mits het dragen van een mondmasker.

- Voor banketten en recepties gelden er geen maxima meer wat het aantal aanwezigen betreft. Voor het overige gelden de regels van de horeca.

Erediensten: tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van CERM of CIRM,

Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus.

Kermissen: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus. Met desinfecteren handen voor de attractie en social distancing tussen bezoekers of toegelaten groepen. Geldende regels worden geafficheerd in de stand of de attractie.

Toegelaten capaciteit evenementen:

- Binnen: verhoging 100% van de CIRM-capaciteit tot maximaal 2.000 aanwezigen, met een verhoging naar 4.000 aanwezigen voor testevenementen en dit van zodra het COVID Safe Ticket beschikbaar is en uitsluitend wanneer het COVID Safe Ticket toegang geeft tot het event.

- Buiten: verhoging van 2.500 naar 5.000 aanwezigen wanneer uitsluitend het COVID Safe Ticket toegang geeft.

Samenscholingen en betogingen: het nachtelijk samenscholingsverbod vervalt en de beperkingen op betogingen vallen weg, mits het respecteren van de mondmaskerplicht en de verplichting tot veilige afstand.

Teambuildings: fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten.

Dienstenchequesector

Het Overlegcomité beslist de verlenging van geldende maatregelen in de dienstenchequesector tot 30 september 2021, onder meer de verplichting van de werkgever om per prestatie mondmasker en desinfecterende gel ter beschikking te stellen.

Verduidelijkingen

Het Overlegcomité formuleert, ten slotte, een aantal verduidelijkingen:

- Bij alle sportieve activiteiten mag elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld worden door één lid van hetzelfde gezin

- Sanitaire infrastructuur zoals kleedkamers en douches mogen gebruikt worden.

- Wanneer op evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden, trainingen en congressen er horeca-activiteiten zijn, is ook afhaal toegestaan.

- Organisatoren die gebruik maken van de COVID Safe Ticket zijn niet verplicht om de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

- De mondmaskerplicht bij outdoor-evenementen vervalt indien men zit.

Een volgend Overlegcomité is gepland op 16 juli.

Tot slot… 10 tips om veilig van de zomer te genieten

- Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.

- Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.

- Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.

- Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.

- Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.

- Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.

- Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.

- Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.

- Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.

- Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.

elklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.